1+1=3 skapar förutsättningar för människor att våga växa och hitta balans i mötet med sig själv och andra.

Lena Birath info@lenabirath.se  Tel: 070-1760083

Lena Birath 
  info@lenabirath.se
  Tel: 070-1760083

1+1=3 erbjuder tjänster till:
Företag och organisationer
Idrottsaktiva- och ledare
Privatpersoner

Genom konsultativa insatser inom:
Vinnande Medarbetarskap
Förändringsprocesser
Gruppers samarbete
Personlig utveckling
Kommunikation
Ledarskap
Framgång
Idrottspsykologi

Arbetssätt:
Föreläsningar
Processledning
Kursdagar
Coachning
Terapi

Stort tack Lena för en energigivande eftermiddag. Ser fram emot att ta del av din resa i din bok. (Efter föreläsningen: Hur kan du påverka din hälsa vid förändring? för personal- enheten vid Landstinget Dalarna). 

Anna Cederlöf, Personaldirektör Landstinget Dalarna

Lena bjuder på en underhållande föreläsning med skratt och allvar blandat i en härlig mix. Vedertagna sanningar vävs snyggt ihop med egna erfarenheter. Den ärliga och personliga vinklingen gör att intresset bibehålls under hela föreläsningen och det känns äkta på djupet. Teori blandas med praktiska inslag på ett mycket bra sätt. Publiken viker sig av skratt flera gånger tack vare den ständiga igenkänningsfaktorn och bakomliggande humorn. Tack för en tänkvärd och underhållande eftermiddag. 

Hannele Asplund, HR-Chef Landstinget Dalarna

 

Lena Biraths föreläsning om personlig utveckling berörde alla på ett eller annat sätt. Flera av personalen började analysera sig själva och kunde förstå varför de agerar på ett visst sätt i vissa situationer. Man kunde även koppla de teorier och beskrivningar som Lena presenterade till kunder och anhörigas beteenden. Detta leder till ökad förståelse för sig själv och sin omgivning vilket är viktigt när man arbetar i hemtjänsten.  

Lenas sätt att föreläsa eller berätta på ett personligt och utelämnade sätt gjorde att personalen kunde känna med och relatera. Det blev därför aldrig svårt att orka lyssna. Många öppnade upp sig på ett sätt som jag aldrig hade kunnat förvänta mig. Det var rent magiskt att få vara med och uppleva när vi alla inser hur lika vi är inför varandra. Personalgruppen lärde känna varandra på ett djupare plan. Det var en intressant, bitvis jobbig och utvecklande föreläsning.  

Åhörarna blev deltagare när Lena bjöd in till delaktighet med en övning som tydliggjorde hur vi tänker illa om oss själva och på så vis själva begränsar våra möjligheter att uppnå det vi skulle kunna och vilja. Genom att bli medveten om detta kan vi förhoppningsvis förändra våra negativa tankar och istället se våra möjligheter och den potential vi faktiskt besitter. 

Pernilla Eriksson, Verksamhetschef Dala Omsorg AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Biran bjuder på en underhållande föreläsning med skratt och allvar blandat i en härlig mix. Vedertagna sanningar vävs snyggt ihop med egna erfarenheter. Den ärliga och personliga vinklingen gör att intresset bibehålls under hela föreläsningen och det känns äkta på djupet. Teori blandas med praktiska inslag på ett mycket bra sätt. Publiken viker sig av skratt flera gånger tack vare den ständiga igenkänningsfaktorn och bakomliggande humorn. Tack för en tänkvärd och underhållande förmiddag. "