1+1=3 skapar förutsättningar för människor att våga växa och hitta balans i mötet med sig själv och andra.     

1+1=3 erbjuder tjänster till:
Företag och organisationer
Idrottsaktiva- och ledare
Privatpersoner

Genom konsultativa insatser inom:
Vinnande Medarbetarskap
Förändringsprocesser
Gruppers samarbete
Personlig utveckling
Kommunikation
Ledarskap
Framgång
Idrottspsykologi

Arbetssätt:
Föreläsningar
Processledning
Kursdagar
Coachning
Terapi

Några referenser:

Det är enkelt att jobba med Lena. Hon tar sig an uppgiften med stort engagemang och man känner att hon är hängiven sitt uppdrag. Hon agerar med både värme och skärpa och har en förmåga att nå fram till medarbetarna på ett okomplicerat sätt. Lenas arbete i vår organisation har gett värdefulla resultat som vi kan jobba vidare utifrån.
Marianne Lund, HR-Chef AB Stora Tunabyggen 

Referensbrev – Chefsstöd & Coach

Att sitta på en ledande position idag kräver att man hela tiden har ”örat mot rälsen”. En av de absolut viktigaste delarna är att man kan känna av pulsen från organisationen. Min filosofi har alltid varit att jag ska ha kontinuerlig kontakt med organisationen för att hela tiden dela bolagets vision och var vi vill ta oss resultatmässigt. Med kontinuitet så bygger man resultat!

Om man läser texten ovan så känner man säkerligen ”det var väl inget nytt”…, men hur gör man då för att kunna balansera arbetet, familjelivet, kompisar, träna och inte minst det heta ämnet sociala medier? En sak är jag säker på, och det perfekta svaret kommer man inte att finna!

Vad kan man göra för att hitta en balans i livspusslet? Jag valde att ta hjälp av Lena Birath så att någon utifrån kunde ge mig en mer objektivbild på hur mitt ledarskap såg ut på arbetsplatsen. Hur jag prioriterade min tid på jobbet, men också privat. Efter att ha jobbat tillsammans med Lena några år så har jag lärt mig att hela tiden reflektera kring värdet av mig själv i olika sammanhang och vilka faktorer jag behöver för att kunna vara en högpresterare på jobbet.
Mattias Carlgren, CSO – Arcos Hydraulik AB

Stort tack Lena för en energigivande eftermiddag. Ser fram emot att ta del av din resa i din bok. (Efter föreläsningen: Hur kan du påverka din hälsa vid förändring? för personal- enheten vid Landstinget Dalarna).
Anna Cederlöf, Personaldirektör Landstinget Dalarna

Lena bjuder på en underhållande föreläsning med skratt och allvar blandat i en härlig mix. Vedertagna sanningar vävs snyggt ihop med egna erfarenheter. Den ärliga och personliga vinklingen gör att intresset bibehålls under hela föreläsningen och det känns äkta på djupet. Teori blandas med praktiska inslag på ett mycket bra sätt. Publiken viker sig av skratt flera gånger tack vare den ständiga igenkänningsfaktorn och bakomliggande humorn. Tack för en tänkvärd och underhållande eftermiddag.
Hannele Asplund, HR-Chef Landstinget Dalarna

Lena har en nästan magisk förmåga att känna av och fånga in de olikheter som finns i den arbetsgrupp hon tar sig an. Med en fast men ödmjuk guidning tog hon vår grupp till helt nya höjder av samhörighet. Hon gjorde det lätt att fortsätta självständigt arbeta på samma linje efter avslutad gruppaktivitet. Jag fick dessutom tillgång till Lena för enskilt chefsstöd vilket gav ovärderliga verktyg för fortsatt utveckling i min yrkesroll, men även i högsta grad applicerbart även på privatlivet.
Sarah Ivarsson, Chef Service Center Mockfjärds Fönster AB

Lena Birath har under hösten genomfört chefsstöd och arbetslagsutveckling med tre arbetslag på förvaltningen på Tunabyggen. Detta har varit ett mycket bra stöd till arbetet på Tunabyggen. Chefsstödet har bedrivit enskilt och varit utifrån respektive chefs förutsättningar och egenskaper. Oavsett om det har rört sig om en erfaren chef eller en chef som är ny i sin roll så har Lena skapat förutsättningar för att arbeta med sitt team på ett bättre sätt. Cheferna har uttryckt att det varit mycket värdefullt med Lenas arbete och att dom har växt som person och i sin roll, samt blivit tryggare med sitt beslutsfattande.

Under Arbetslagsutvecklingen har Lena arbetat med hela arbetslaget inklusive chefen. Arbetstagarna har efteråt utryckt att man har i ett tryggt klimat vågat uttrycka sig. Vissa i arbetslagen hade innan arbetslagsutvecklingen uttryckt en skepsis för denna aktiviteten, dessa har ändrat sig till en positiv erfarenhet. Många av medarbetarna upplever att man har lärt känner sina medarbetare bättre och har större förståelse nu än tidigare detta trots att man har arbetet ihop under lång tid. Jag kommer med stor sannolikhet anlita Lena vid liknade uppdrag i framtiden.
Markus Andrén Förvaltningschef AB Stora Tunabyggen

Lena Biraths föreläsning om personlig utveckling berörde alla på ett eller annat sätt. Flera av personalen började analysera sig själva och kunde förstå varför de agerar på ett visst sätt i vissa situationer. Man kunde även koppla de teorier och beskrivningar som Lena presenterade till kunder och anhörigas beteenden. Detta leder till ökad förståelse för sig själv och sin omgivning vilket är viktigt när man arbetar i hemtjänsten.  

Lenas sätt att föreläsa eller berätta på ett personligt och utelämnade sätt gjorde att personalen kunde känna med och relatera. Det blev därför aldrig svårt att orka lyssna. Många öppnade upp sig på ett sätt som jag aldrig hade kunnat förvänta mig. Det var rent magiskt att få vara med och uppleva när vi alla inser hur lika vi är inför varandra. Personalgruppen lärde känna varandra på ett djupare plan. Det var en intressant, bitvis jobbig och utvecklande föreläsning.  

Åhörarna blev deltagare när Lena bjöd in till delaktighet med en övning som tydliggjorde hur vi tänker illa om oss själva och på så vis själva begränsar våra möjligheter att uppnå det vi skulle kunna och vilja. Genom att bli medveten om detta kan vi förhoppningsvis förändra våra negativa tankar och istället se våra möjligheter och den potential vi faktiskt besitter.
Pernilla Eriksson, Verksamhetschef Dala Omsorg AB

Idag ute vid lönnvattnet lyssnade vi på dig. Alltså wow vilken förebild du är. Jag blev så inspirerad av dig. Fortsätt med det du gör, Du är en stor inspirationskälla. Tack för att du berörde mig.

Mvh Ida