Föreläsningar och Processledning

1+1=3 genomför föreläsningar och processledning inom:
– Ledarskap
– Vinnande Medarbetarskap
– Gruppers samarbete
– Personlig utveckling
– Framgång
– Kommunikation
– Vad är Hälsa?
– Förändringsprocesser
– Idrottspsykologi

Enbart föreläsning: 1,5-3 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Syftet med en föreläsning eller processledning är att beröra, inspirera
och väcka tankar och insikter samt ett intresse för ett fortsatt utvecklings-
arbete på både individ-
och gruppnivå. Deltagarna får vara aktiva och
delaktiga genom teoretisk och praktisk upplevelsebaserad inlärning.
Modeller används, men det viktigaste är att få människor
att integrera
modellerna i sig själva, så att deras mun och kropp talar samma språk.

Som föreläsare är Lena unik med sitt personliga, ärliga och ibland själv-
utlämnade
sätt att möta människor. Utifrån rollen som elitaktiv, tränare,
lärare och coach både
på individ- och gruppnivå skapar hon trygghet
och respekt. Lena vet vad hon pratar
om. Hon har alltid målgruppen i
fokus och fångar lyssnare oavsett i vilket samman
hang föreläsningen
äger rum. Med sin pedagogiska förmåga får hon hela gruppen
delaktig
i arbetet. Hon har själv gått igenom en personlig utvecklande resa och

jobbat sig till toppen som föreläsare. Med gedigen kunskap och komp-
etens väver
hon in egna erfarenheter och exemplifierar från verkligheten
vilket gör
föreläsningarna mycket inspirerande och levande. Ingen går
oberörd från en
föreläsning med Lena Birath.

Ta gärna kontakt för en behovsanalys. Utifrån den tar vi tillsammans
fram mål
och syfte med föreläsningen eller workshopen. Därefter
lämnar jag ett förslag
på metod och verktyg som kan vara använd-
bara för att uppnå syfte och mål.

Företag
– Ledarskap
– Vinnande Medarbetarskap
Gruppers samarbete
Personlig utveckling
Framgång
Kommunikation
Förändringsprocesser

Skola
Framgång lärare
Att våga säga att jag duger elev
Arbetslagsutvecklingsarbete vid minst fyra halvdagar

Idrottsaktiva, ledare & föräldrar
Ledarskap
– Gruppers samarbete
– Framgång
– Idrottspsykologi
Att avsluta på topp, hur svårt kan det vara?
– Tårar blir till Guld