Föreläsningar och Processledning

1+1=3 genomför föreläsningar och processledning inom:
– Ledarskap
– Vinnande Medarbetarskap
– Gruppers samarbete
– Personlig utveckling
– Framgång
– Kommunikation
– Vad är Hälsa?
– Förändringsprocesser
– Idrottspsykologi

Enbart föreläsning: 1,5-3 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Syftet med en föreläsning eller processledning är att beröra, inspirera och väcka tankar och insikter samt ett intresse för ett fortsatt utvecklingsarbete på både individ- och gruppnivå. Deltagarna får vara aktiva och delaktiga genom teoretisk och praktisk upplevelsebaserad inlärning. Modeller används, men det viktigaste är att få människor att integrera modellerna i sig själva, så att deras mun och kropp talar samma språk.

Som föreläsare är Lena unik med sitt personliga, ärliga och ibland självutlämnande sätt att möta människor. Utifrån rollen som elitaktiv, tränare, lärare och coach både på individ- och gruppnivå skapar hon trygghet och respekt. Lena vet vad hon pratar om. Hon har alltid målgruppen i fokus och fångar lyssnare oavsett i vilket sammanhang föreläsningen äger rum. Med sin pedagogiska förmåga får hon hela gruppen delaktig i arbetet. Hon har själv gått igenom en personlig utvecklande resa och jobbat sig till toppen som föreläsare. Med gedigen kunskap och kompetens väver hon in egna erfarenheter och exemplifierar från verkligheten vilket gör föreläsningarna mycket inspirerande och levande. Ingen går oberörd från en föreläsning med Lena Birath.

Ta gärna kontakt för en behovsanalys. Utifrån den tar vi tillsammans fram mål och syfte med föreläsningen eller workshopen. Därefter lämnar jag ett förslag på metod och verktyg som kan vara användbara för att uppnå syfte och mål.

Företag
– Ledarskap
– Vinnande Medarbetarskap
Gruppers samarbete
Personlig utveckling
Framgång
Kommunikation
Förändringsprocesser

Skola
Framgång lärare
Att våga säga att jag duger elev
Arbetslagsutvecklingsarbete vid minst fyra halvdagar

Idrottsaktiva, ledare & föräldrar
Ledarskap
– Gruppers samarbete
– Framgång
– Idrottspsykologi
Att avsluta på topp, hur svårt kan det vara?
– Tårar blir till Guld