Effekter Coaching och Terapi

Coaching och terapi ger dig möjlighet att utvecklas som chef, anställd, idrottare och människa.

I de coachande individuella samtalen ligger fokus i att belysa nuläget, titta på vilka mål du vill uppnå samt vilka behov som ligger till grund för att uppnå dem.

I de terapeutiska samtalen/sessionerna jobbar vi med att titta på de bakomliggande skälen till dina beteenden och mönster, skapar förståelse för hur dåtid och nutid påverkar varandra, för att på så sätt kunna släppa de destruktiva beteenden och mönster du har samt behålla de som du ser som dina styrkor och gåvor.

Coaching och terapi är ett effektivt sätt att arbeta med personlig utveckling, då förutsättningen för att kunna leda andra är att jag först måste kunna leda mig själv, det vill säga bli medveten om mina mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa om och när det behövs för att integrera med andra och uppnå mål.

Hur går det till?
Coaching och terapi sker i form av fysiska möten eller per telefon. Antalet träffar varierar beroende på det individuella behovet. Inför uppstarten beslutar vi tillsammans om antalet träffar. Min rekommendation är en samtalsserie av minst sex  samtal á 1-1,5 timme, för att sedan göra en utvärdering.

Mitt sätt att arbeta är utifrån följande verktyg:

UGL
Utveckling av grupp och ledare. En ledarskapskurs som ursprungligen användes inom Försvarsmakten, men som senare blivit spridd utanför totalförsvaret. Målet är att öka effektiviteten som utbildare, ledare och gruppmedlem samt få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för sin roll i dessa.

NLP
Neuro Lingvistisk Programmering är studien av mänskligt mästerskap. Målet är att öka sin personliga och professionella effektivitet. Kunskap om hur du och andra fungerar, vilket ger en större kontroll och inflytande på dina reaktioner och relationer.

Psykosyntesen
Psykosyntes är en humanistisk, existentiell och transpersonell psykologi. Upplevelsen av psykosyntes går genom utforskande, igenkännande, nya upptäckter och val. Möjligheterna är oändliga och processerna många. Själva den kreativa processen kan förstås utifrån men måste upplevas inifrån. I den upplevelsen ingår modet att släppa taget om något välkänt och välkomna det som ännu inte tagit form. Som att släppa taget om kajkanten innan man vet om simmandet bär eller inte. En fråga vi ofta ställer inom psykosyntes är ”om du hade modet, vad skulle du göra då?” Det är en underbart enkel fråga som kan ge överraskande djupa svar. Frågan kan ställas till en klient och den kan ställas i flera utvecklingssammanhang. Ur ett personligt perspektiv blir ofta svaren mer direkta som ”säga upp mig”, ”flytta utomlands”, ”öppna blomsterbutik”. Klienten får en ökad insikt i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat den egna utvecklingen och vilka mönster deltagaren omedvetet återupprepar i sitt liv. Genom olika övningar och samtal övar sig klienten i att uttrycka sina tankar och känslor och därigenom finna nya vägar för en ökad självkänsla och personlig utveckling.

Jag vill skapa tillit så att det är möjligt för andra att öppna upp sig för livet och gå bortom gamla försvarsstrategier och begränsade sätt att göra saker på och därigenom vägleda människor tillbaka till sin egen källa av visdom.

Pris
– Privatperson 800 kr/timme exklusive moms
– Företag 1200 kr/timme exklusive moms

Företag
– Coaching individuellt eller i grupp

– Terapi individuellt
– Kursdagar i personlig utveckling

Skola
– Coaching enskilda lärare eller arbetslag

– Arbetslagsutvecklingsarbete vid minst fyra halvdagar
– Terapi individuellt
– Kursdagar i personlig utveckling

Idrottsaktiva, ledare & föräldrar
– Coaching individuellt eller i grupp

– Terapi individuellt
– Kursdagar i personlig utveckling

Privatpersoner
– Coaching och terapi individuellt eller i par

– Kursdagar i personlig utveckling