Effekter Coaching och Terapi

Coaching och terapi ger dig möjlighet att utvecklas som chef, anställd,
idrottare och människa.

I de coachande individuella samtalen ligger fokus i att belysa nuläget,
titta på vilka mål du vill uppnå samt vilka behov som 
ligger till grund
för att uppnå dem. I de terapeutiska samtalen/
sessionerna jobbar vi
med att titta på de bakomliggande skälen 
till dina beteenden och
mönster, skapar förståelse för hur dåtid
och nutid påverkar varandra,
för att på så sätt kunna släppa de
destruktiva beteenden och mönster
du har samt behålla de
som du ser som dina styrkor och gåvor.

Coaching och terapi är ett effektivt sätt att arbeta med personlig
utveckling, då förutsättningen för att kunna leda andra är att jag
först måste kunna leda mig själv, det vill säga bli medveten om
mina mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa
om och när det behövs för att integrera med andra och uppnå
mål.

Hur går det till?
Coaching och terapi sker i form av fysiska möten eller per telefon.
Antalet träffar varierar beroende på det individuella behovet. Inför
uppstarten beslutar vi tillsammans om antalet träffar. Min
rekommendation är en samtalsserie av minst fem
samtal á 1-1,5 timme.

Mitt sätt att arbeta är utifrån följande verktyg:

UGL
Utveckling av grupp och ledare. En ledarskapskurs som ursprungligen
användes inom Försvarsmakten, men som senare blivit spridd utanför
totalförsvaret. Målet är att öka effektiviteten som utbildare, ledare och
gruppmedlem samt få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och
förståelse för sin roll i dessa.

NLP
Neuro Lingvistisk Programmering är studien av mänskligt mästerskap.
Målet är att öka sin personliga och professionella effektivitet. Kunskap
om hur du och andra fungerar, vilket ger en större kontroll och inflytande
på dina reaktioner och relationer.

Mullingstorp
Bygger på en psykodynamisk teori där kursdeltagarna får en ökad insikt
i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat
den egna utvecklingen och vilka mönster deltagaren omedvetet åter-
upprepar i sitt liv. Genom olika övningar och samtal, både individuellt
och i grupp, får deltagarna öva sig i att uttrycka sina känslor och där-
igenom finna nya vägar för en ökad självkänsla och personlig
utveckling.

Jag vill skapa tillit så att det är möjligt för andra att öppna upp sig för
livet och gå bortom gamla försvarsstrategier och begränsade sätt att
göra saker på och därigenom vägleda människor tillbaka till sin egen
källa av visdom.

Pris
– Privatperson 800 kr/timme exklusive moms
– Företag 1000 kr/timme exklusive moms