Coaching och terapi ger dig möjlighet att utvecklas som chef,
anställd, idrottare och människa.

I de coachande individuella samtalen ligger fokus i att belysa
nuläget, titta på vilka mål du vill uppnå samt vilka behov som
ligger till grund för att uppnå dem. I de terapeutiska samtalen/
sessionerna jobbar vi med att titta på de bakomliggande skälen
till dina beteenden och mönster för att kunna skapa en förståelse
mellan dåtid och nutid för att på så sätt släppa de destruktiva
beteenden och mönster du har samt behålla de som du ser
som dina styrkor och gåvor.

Coaching och terapi är ett effektivt sätt att arbeta med personlig
utveckling, då förutsättningen för att kunna leda andra är att jag
först måste kunna leda mig själv, det vill säga bli medveten om
mina beteenden och mönster samt vara villig att förändra dessa
om och när det behövs för att integrera med andra och uppnå
mål.

Hur går det till?
Coaching och terapi sker i form av fysiska möten eller per telefon.
Antalet träffar varierar beroende på det
individuella behovet. Inför
uppstarten beslutar vi
tillsammans om antalet träffar. Min
rekommendationen är
en samtalsserie av minst fem
samtal á 1-1,5 timme.

Mitt sätt att arbeta
Jag arbetar med coaching och terapi kopplat till UGL och NLP
samt de verktyg jag använder som terapeut
på kursgården i
personlig utveckling, Mullingstorp. Jag
vill skapa tillit så att det
är möjligt för andra att öppna
upp sig för livet och gå bortom
gamla försvarsstrategier
och begränsade sätt att göra saker
på och därigenom
vägleda människor tillbaka till sin egen källa
av visdom.

Din ökade självinsikt gör att du kan bemöta dig och andra på
det sätt du önskar och du har
lättare att samarbeta.