Generella effekter Tårar blir till Guld elev

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning berättar jag om mina erfarenheter    

av att vara identifierad med min prestation och om min inre
resa tillbaka till mig som person. Jag har varit externstyrd
och hela tiden beroende av andras åsikter. Jag dög inte
som den jag var utan behövde vara duktig på allt jag tog
mig an.

Det är när jag ger av mig själv och vågar prata om det
jag varit med om som det berör. Det är sårbart, men
viljan och längtan till att kunna inspirera en enda elev
med det jag säger väger tyngre.

Jag vill få eleverna att inse att de duger som de är
oavsett vad de presterar. Det är just det som gör att
de kan och vill prestera ännu mer. Inspirera dem till
att stärka sin självkänsla. Det är den vi faller tillbaka
på om vi misslyckas. Har vi ingen stabil självbild
som människa kan fallet bli stort om vi inte når våra
mål.

Jag vill att eleverna ska tycka om sig själva, det
vill säga göra fler insättningar på sina pluskonton
istället för att hela tiden titta på vilka fel som görs.
Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Jag vill få eleverna att våga vara den de är och
stå emot grupptryck samt delge hur de kan
hantera press och krav för att nå sina mål och
drömmar med en trygg självkänsla som stabil
grund.

För mig är det här en förutsättning för att
eleverna ska må bra, kunna samarbeta,
prestera och nå resultat i skolan.