Generella effekter Tårar blir till Guld elev

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning berättar jag om mina erfarenheter
av att vara identifierad med min prestation och om min inre resa tillbaka till mig som person. Jag har varit externstyrd och hela tiden beroende av andras åsikter. Jag dög inte som den jag var utan behövde vara duktig på allt jag tog min an. 

Det är när jag ger av mig själv och vågar prata om det jag varit med om som det berör. Det är sårbart, men viljan och längtan till att kunna inspirera och beröra en enda elev med det jag säger väger tyngre.

Jag vill få eleverna att inse att de duger som de är oavsett vad de presterar. Det är just det som gör att de kan och vill prestera ännu mer. Inspirera dem till att stärka sin självkänsla. Det är den vi faller tillbaka på om vi misslyckas. Har vi ingen stabil självbild som människa kan fallet bli stort om vi inte når våra mål.

Jag vill att eleverna ska tycka om sig själva, det vill säga göra fler insättningar på sina pluskonton istället för att hela tiden titta på vilka fel som görs. Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Jag vill få eleverna att våga vara den de är och stå emot grupptryck samt delge hur de kan hantera press och krav för att nå sina mål och drömmar med en trygg självkänsla som stabil grund.

För mig är det här en förutsättning för att eleverna ska må bra, kunna samarbeta, prestera och nå resultat i skolan.