Generella effekter Framgång lärare

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Lärarna får möjlighet till ökad självinsikt och medvetenhet 
om styrkor och
utvecklingsområden hos sig själv och andra.

Lärargruppen får möjlighet att ge och ta emot feedback på ett utvecklande
sätt och förstå vikten av dess värde för att
nå fram till elever och arbetskollegor.

Feedback och ökad självinsikt påverkar lärarens tankar och känslor som i sin
tur påverkar bemötandet mot elever
och kollegor.

Lärarens bemötande kan leda till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter
och roller i elevgruppen och
i arbetslaget.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje, och motivation i arbetslaget som sprider sig vidare till eleverna.

Läraromsättningen minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland lärarna minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i arbetslaget blir effektivare genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet hos eleverna.

Resultatet ökar lönsamheten.