Generella effekter Tårar blir till Guld

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning berättar jag om mitt möte   

med Gud och min resa från presteraren till personen
Lena som påbörjades 2007. Under min inre resa gick
jag från att vara ett offer till att ta makten över mitt liv.
Jag lärde mig att uppskatta mig som person och de
unika egenskaper som just jag har. Jag fick hitta min
kärlek och sorg samt rasera min självbild som var så
dålig att den knappt existerade, för att sedan bygga
upp en ny från grunden, välja livet, älska mig, komma
till insikter och få mig att förstå att livet består av olika
känslor. Jag hittade hem till mitt hjärta, till den person
jag är.

Det är när jag ger av mig själv och vågar prata om det
jag varit med om som det berör. Det är sårbart, men
viljan och längtan till att kunna inspirera en enda
människa med det jag säger väger tyngre.

Jag vill få dig som lyssnar att inse att du duger som
du är oavsett vad du presterar. Inspirera dig till att
stärka din självkänsla. Har vi ingen stabil självbild
som människa kan fallet bli stort om vi misslyckas.

Jag vill att du ska vara snäll mot dig själv, det vill
säga göra fler insättningar på ditt pluskonto
istället för att hela tiden titta på vilka fel som görs.
Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Jag vill få dig att våga vara den du är samt delge
hur du kan hantera press och krav för att nå dina
mål och drömmar med en trygg självkänsla som
stabil grund.

För mig är det här en förutsättning för att du ska
må bra, kunna samarbeta, våga gå igenom din
rädsla och leva det liv du vill.