Generella effekter Att avsluta på topp, hur svårt kan det vara?

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning får ni följa min aktiva elitkarriär    

som både spelare och ledare samt min inre personliga
resa som påbörjades 2007, då mitt liv kom ikapp mig
efter avslutad idrottskarriär. Jag var min prestation och
hade ingen som helst kontakt med personen Lena. Jag
dög inte som den jag var utan behövde vara duktig på
allt jag tog mig an. Jag såg inte längre någon mening
med mitt liv…

Jag berättar om värdet av att kunna leda sig själv först
innan vi kan leda andra. Är jag inte medveten om mina
beteenden och mönster, hur ska jag då kunna leda
andra?

Jag berättar också vad jag själv hade önskat och behövt
av mina ledare under min karriär för att inte ha förlorat
min identitet som person när min aktiva spelar- och
ledarkarriär var över.