Generella effekter Att avsluta på topp, hur svårt kan det vara?

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar.

Under denna föreläsning får ni följa min aktiva elitkarriär som både spelare och ledare samt min inre personliga resa som påbörjades 2007, då mitt liv kom ikapp mig efter avslutad idrottskarriär. Jag var min prestation och hade ingen som helst kontakt med personen Lena. Jag dög inte som den jag var utan behövde vara duktig på allt jag tog mig an. Jag såg inte längre någon mening med mitt liv…

Jag berättar om värdet av att kunna leda sig själv först innan vi kan leda andra. Är jag inte medveten om mina beteenden och mönster, hur ska jag då kunna leda andra?

Jag berättar också vad jag själv hade önskat och behövt av mina ledare under min karriär för att inte ha förlorat min identitet som person när min aktiva spelar- och ledarkarriär var över.