Generella effekter Ledarskap

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

– Föreläsning: Ledarskap
– Föreläsning: Världens bästa coach
– Föreläsning: Att träna tjejer
– Föreläsning: Min erfarenhet av att leda damer och herrar

Som ledare får du en grundlig genomgång i att utveckla hela människan, det vill säga den fysiska, psykiska och mänskliga sociala delen. Vikten av alla delar går inte att nonchalera om du vill nå framgång.

Som ledare får du ta del av mina ledarerfarenheter för barn och ungdomar från 7-20 år samt för dam och herrlag på elitnivå i innebandy. 

Som ledare får du möjlighet att få en ökad självinsikt och bli mer medveten om dina styrkor och utvecklingsområden som människa och ledare. Förutsättningen är att du vill titta på dina mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa om och när det behövs för att kunna möta dina aktiva och nå resultat.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin tur påverkar dina möten med de aktiva.

Ditt bemötande leder till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i laget eller träningsgruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation hos dina aktiva.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de aktiva blir effektivare genom att fler aktiva fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen och glädjen till att fortsätta sin idrottskarriär.