Generella effekter Ledarskap

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

– Föreläsning: Ledarskap
– Föreläsning: Världens bästa coach
– Föreläsning: Att träna tjejer
– Föreläsning: Min erfarenhet av att leda damer och herrar

Som ledare får du en grundlig genomgång i att utveckla hela människan,
det vill säga den fysiska, psykiska och
mänskliga, sociala delen. Vikten
av alla delar går inte att
nonchalera om du vill nå framgång.

Som ledare får du ta del av mina ledarerfarenheter för barn och ungdomar
från 7-20 år samt för dam och
herrlag på elitnivå i innebandy.

Som ledare får du möjlighet att få en ökad självinsikt och bli mer medveten
om dina styrkor och utvecklings
områden som människa och ledare.
Förutsättningen är
att du vill titta på dina mönster och beteenden och vara
villig att förändra dessa om och när det behövs för att kunna möta dina
aktiva och nå resultat.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin tur
påverkar dina möten med de
aktiva.

Ditt bemötande leder till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter
och roller i laget eller tränings
gruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation hos
dina aktiva.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de aktiva blir effektivare genom att fler
aktiva
fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen och glädjen till att fortsätta sin idrottskarriär.