Generella effekter Ledarskap

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

– Föreläsning: Ledarskap   
– Föreläsning: Världens bästa coach
– Föreläsning: Att träna tjejer
– Föreläsning: Min erfarenhet av att leda damer och herrar

Som ledare får du en grundlig genomgång i att utveckla
hela människan, det vill säga den fysiska, psykiska och
mänskliga, sociala delen. Vikten av alla delar går inte att
nonchalera om du vill nå framgång.

Som ledare får du ta del av mina ledarerfarenheter för
barn och ungdomar från 7-20 år samt för dam och
herrlag på elitnivå i innebandy.

Som ledare får du möjlighet att få en ökad självinsikt
och bli mer medveten om dina styrkor och utvecklings-
områden som människa och ledare. Förutsättningen är
att du vill titta på dina mönster och beteenden och vara
villig att förändra dessa om och när det behövs för att
kunna möta dina aktiva och nå resultat.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och
känslor som i sin tur påverkar dina möten med de
aktiva.

Ditt bemötande leder till ökad hänsyn, respekt och
förståelse för olikheter och roller i laget eller tränings-
gruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet,
glädje och motivation hos dina aktiva.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de
aktiva blir effektivare genom att fler aktiva
fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen
och glädjen till att fortsätta sin
idrottskarriär.