Generella effekter Vad är Hälsa?

Enbart föreläsning: 1-1,5 timme
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 
3-4 timmar
Processledning – Workshopar: 
Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar.

Vi vet att det är bra för oss med hälsosam kost och motion, men jag pratar om nyttan med att öka vår medvetenhet. Självmedvetenheten är det viktigaste oavsett chef eller medarbetare. Vi behöver kunna titta på oss själva utifrån och lära känna den som ansvaret ska ”komma tillbaka till”, nämligen oss själva.

Jag pratar om hur tankar kan föra oss närmare eller längre ifrån människor och att vi inte ska köra slut på piggheten, utan vila i piggheten för att bygga upp en god grund för en bra hälsa. Förknippa inte lathet med att vila i pigghet. Den ena bygger upp och den andra bryter ner. Jag tar upp vikten av att ha balans mellan vårt görande och varande.

Jag visar även en kommunikationsövning som belyser och förstärker vilka signaler vi sänder ut till andra via kroppsspråk, gester, mimik och ord, som i sin tur påverkar vårt bemötande gentemot andra. Jag berättar om mina egna erfarenheter som en presterande och ambitiös elitidrottare och om min inre resa, där jag började lära känna mig själv som person. Dessa saker är för mig god hälsa och får vi in detta mer på våra arbetsplatser, tror jag att vi får en bättre arbetsmiljö, vilket leder till minskade sjukskrivningar och att människor trivs att gå till arbetet.