Generella effekter Vinnande Medarbetarskap

Enbart föreläsning: 2-3 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 
3-4 timmar
Processledning – Workshopar: 
Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Självmedvetenheten är det viktigaste oavsett chef eller medarbetare!  Vi behöver kunna titta på oss själva utifrån och lära känna den som ansvaret ska ”komma tillbaka till”, nämligen oss själva.

Undersökning om arbetslivet av Bennis-Nanus 1985:
– En fjärdedel arbetade med full kapacitet.
– Hälften gjorde exakt så mycket som behövdes för att hålla arbete löpande.
– Tre fjärdedelar ansåg att de kunde arbeta mer effektivt.

Om hälften av medarbetarna, som Bennis-Nanus undersökning visar, bara gör minsta möjliga för att hålla verksamheten löpande, behöver vi inte vara några stora företagsekonomer för att inse att det finns en enorm potential i att börja följa upp själen på våra arbetsplatser. Känslan av att arbetet delvis är meningslöst kommer ur vår egen känsla om meningen med livet. 

Att låta medarbetarna träna sin självkännedom är en grundsten för att utveckla ett starkare personligt ansvarstagande på arbetsplatsen! Ju mindre medvetna vi är om oss själva, om vårt sätt att uttrycka oss och vårt sätt att bete oss, desto hårdare tar vi kritik och känner oss påhoppade och missförstådda. Konflikten ligger nära.

Ta ansvar över mitt liv. Jag har ansvaret för att skapa det liv som jag vill leva. Jag behöver ta initiativ och se till att saker och ting händer i min riktning istället för att bli ett offer för andras handlingar. Vi formar arbetsplatsen och arbetsplatsen formar oss. Utan djupa diskussioner där närhet, ge och ta blir ”styrdokument” bara ytliga. 

Passivitet är ofta en frustration och ilska över att inte bli sedd eller lyssnad på! Djupa samtal av vad som faktiskt verkligen händer och sker och vad vi känner räcker ofta till för att få med människor! Ett samtal som har utgångspunkt i människorna som är där och deras personliga önskningar.

Var kollegor och prata med varandra. Både chef och medarbetare behöver växa upp, sluta gnälla, klaga och anklaga. Konfrontera istället sina egna val och möjligheter och var villig att se varandra som likvärda parter i en ärlig dialog!

Personalen får en ökad självinsikt och medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden hos sig själva och andra.

Personalens bemötande mot varandra kan leda till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i personalgruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation i
personalgruppen som sprider sig
vidare till kunden.

Personalomsättningen minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland personalen minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i personalgruppen blir effektivare genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet.

Resultatet ökar lönsamheten.