Pedagogisk grundsyn

Jag älskar att möta människor och tillsammans förverkliga oss som de unika personer
var och en är. Min grundsyn är att vi har oändligt mycket mer kraft, förmåga, kärlek och kunnande än vad vi tror. Att vi leker små förbättrar inte världen. Det är ingenting upplyst
med att förminska sig själv så att andra inte ska känna sig osäkra i vår närhet. Jag vill
skapa tillit så att det är möjligt för andra att öppna upp sig för livet och gå bortom gamla försvarsstrategier och begränsade sätt att göra saker på och därigenom vägleda
människor tillbaka till sin egen källa av visdom. När det gäller utvecklingsarbete för
en arbetsgrupp är det viktigt att alla inblandade är delaktiga i behovsprocessen.
Dessutom är det nödvändigt med kontinuerlig uppföljning för att hålla utvecklings-
processen vid liv för en ökad måluppfyllelse.