Referenser

Landstinget Dalarna
Stort tack Lena för en energigivande eftermiddag. Ser fram emot att ta del av din resa i din bok. (Efter föreläsningen: Hur kan du påverka din hälsa vid förändring? för personalenheten vid Landstinget Dalarna).

Anna Cederlöf, Personaldirektör Landstinget Dalarna

Lena bjuder på en underhållande föreläsning med skratt och allvar blandat i en härlig mix. Vedertagna sanningar vävs snyggt ihop med egna erfarenheter. Den ärliga och personliga vinklingen gör att intresset bibehålls under hela föreläsningen och det känns äkta på djupet. Teori blandas med praktiska inslag på ett mycket bra sätt. Publiken viker sig av skratt flera gånger tack vare den ständiga igenkänningsfaktorn och bakomliggande humorn. Tack för en tänkvärd och underhållande eftermiddag.

Hannele Asplund, HR-Chef Landstinget Dalarna

AB Stora Tunabyggen
Lena Birath har under hösten genomfört chefsstöd och arbetslagsutveckling med tre arbetslag på förvaltningen på Tunabyggen. Detta har varit ett mycket bra stöd till arbetet på Tunabyggen. Chefsstödet har bedrivit enskilt och varit utifrån respektive chefs förutsättningar och egenskaper. Oavsett om det har rört sig om en erfaren chef eller en chef som är ny i sin roll så har Lena skapat förutsättningar för att arbeta med sitt team på ett bättre sätt. Cheferna har uttryckt att det varit mycket värdefullt med Lenas arbete och att dom har växt som person och i sin roll, samt blivit tryggare med sitt beslutsfattande.

Under Arbetslagsutvecklingen har Lena arbetat med hela arbetslaget inklusive chefen. Arbetstagarna har efteråt utryckt att man har i ett tryggt klimat vågat uttrycka sig. Vissa i arbetslagen hade innan arbetslagsutvecklingen uttryckt en skepsis för denna aktiviteten, dessa har ändrat sig till en positiv erfarenhet. Många av medarbetarna upplever att man har lärt känner sina medarbetare bättre och har större förståelse nu än tidigare detta trots att man har arbetet ihop under lång tid.

Jag kommer med stor sannolikhet anlita Lena vid liknade uppdrag i framtiden.

Markus Andrén Förvaltningschef AB Stora Tunabyggen

Dala Omsorg AB
Lena Biraths föreläsning om personlig utveckling berörde alla på ett eller annat sätt. Flera av personalen började analysera sig själva och kunde förstå varför de agerar på ett visst sätt i vissa situationer. Man kunde även koppla de teorier och beskrivningar som Lena presenterade till kunder och anhörigas beteenden. Detta leder till ökad förståelse för sig själv och sin omgivning vilket är viktigt när man arbetar i hemtjänsten.  

Lenas sätt att föreläsa eller berätta på ett personligt och utelämnade sätt gjorde att personalen kunde känna med och relatera. Det blev därför aldrig svårt att orka lyssna. Många öppnade upp sig på ett sätt som jag aldrig hade kunnat förvänta mig. Det var rent magiskt att få vara med och uppleva när vi alla inser hur lika vi är inför varandra. Personalgruppen lärde känna varandra på ett djupare plan. Det var en intressant, bitvis jobbig och utvecklande föreläsning.  

Åhörarna blev deltagare när Lena bjöd in till delaktighet med en övning som tydliggjorde hur vi tänker illa om oss själva och på så vis själva begränsar våra möjligheter att uppnå det vi skulle kunna och vilja. Genom att bli medveten om detta kan vi förhoppningsvis förändra våra negativa tankar och istället se våra möjligheter och den potential vi faktiskt besitter.

Pernilla Eriksson, Verksamhetschef Dala Omsorg AB

Centralskolan Malung
Föreläsning Framgång Lärare:
Tänkvärt, intressant, viktigt att påminna sig om vad som är viktigt i livet och en bra start på terminen! Mycket bra föreläsning med många sanningar som man lätt kan översätta till sitt eget liv – både privat och jobbmässigt! Det är inte lätt med samarbete och kommunikation, men kanske inte så svårt heller!? Jag tycker att föreläsningen var mycket bra. Många tankar som sattes igång, energikick på nya terminen. Lena var en trevlig och engagerad föreläsare. Jag har startat mina lektioner idag med tankar från
föreläsningen. Tror att eleverna gillat detta med! Tror helt klart att vi ska ha henne här som inspiratör fler gånger! Inspirerande föreläsare, nyttig info, kul med inslagen av små filmsnuttar. Gårdagens föreläsning var tänkvärd och ”påminnande”.

Praktiska samarbetsövningar:
Roligt med lite lekar, gruppstärkande, bra gruppstärkande övningar! Alltid roligt med praktiska övningar som gör att man slappnar av, skrattar och klurar ut saker tillsammans! Övningarna var inte nya för mig men roliga och nyttiga i det avseendet
att man får göra något med dem utanför arbetslaget. Kul med gruppövningar som man sedan kan göra tillsammans med eleverna. Övningarna i Blå hallen var jättebra, tiden bara rusade iväg och samarbetet var kanonbra. Bra att få vara med andra personer än de man alltid ser i arbetslaget.

Personal och rektor Rolf Höglund på Centralskolan i Malung

Falu Fri Gymnasium
Föreläsningen som du hade hos oss var vi mycket nöjda med. Du förmedlade på ett lättsamt, förståeligt sätt och bjöd verkligen på dig själv och det gick hem hos oss och våra elever. Vi bad dig tala på vår antistressdag, där du skräddarsydde just vad som
ungdomarna behövde höra ”Att våga säga att man duger”. Jag är gärna din referens.

Margareta Jonsson Skolsköterska Falu Fri Gymnasium

Medarbetarforum i Falu Kommuns regi 14-15 mars 2016:
Vad tyckte vi i Falu kommun: Många var väldigt nöjda med Medarbetarforum, Lena Biraths workshop-”Laget eller jaget”, var ett uppskattat inslag som inspirerade många medarbetare och den var en av de mest besökta workshopsen på Medarbetar-forum. Lena har varit en mycket flexibel och positiv samarbetspartner i arbetet med medarbetarforum.

Några röster från medarbetarna…

  • Flera av mina pedagoger fastnade särskilt vid Lenas övning och beskrivning av olika roller i en grupp och hur de fick delta för att gestalta det. Det är ngt som jag som chef gärna skulle använda i vissa arbetsgrupper för att belysa frågan på ett ”lustfyllt sätt”. Jag tror också Lena skulle kunna vara ”rätt” person att jobba
    tillsammans med en förskolegrupp som behöver arbeta på att komma samman.
  • Jag tyckte den workshopen var bra och intressant och nu med tanke på vårt byte av lönesystem är det bra tankar med Laget istället för Jaget.
  • Det var mycket intressant, Lena känns trovärdig.
  • Lena visste vad hon pratade om, det märks att hon är en lagspelare.
  • Jag tyckte personligen att det var intressant att höra om hennes livsresa och personliga utveckling, hur vi formas att bli dem vi blir. Det var ett roligt inslag när deltagarna fick ikläda sig olika roller som de själva inte visste om, och agera i en mötessituation med dessa roller som alla andra utom den enskilde kände till.
  • Personligen har jag hört och läst för mkt kring ledarskap och grupprocesser för att tycka att det var ”ngt nytt” eller särskilt. Men föreläsningen gav en del diskussioner bland mina anställda efteråt – vilket också var det viktigaste för min del.

Alexandra Carlsson HR-strateg, Personalkontoret Falu Kommun

Falu Kommun
Hej Lena! Vilken bra föreläsning du gjorde igår! Fler kom fram efter kvällen och tyckte att du förmedlade många tankeväckande och nyttiga vinklingar på ledarskapet och hur du som person kan påverka genom dina handlingar och få med en helhet.

Bosse Bifrost Administrativ chef Trafik och Fritidsförvaltningen Falu Kommun

Förskolan Hedstugan, Björkhagen, Lingåsen och Liljan
Personalen tyckte det var en givande föreläsning där de tänkte till på hur de är mot varandra och hur man samtalar på ett positivt sätt med varandra. De fick tid att reflektera över hur de tänker om den de möter och att det är viktigt att tänka till varför
jag agerar och tänker som jag gör. De tyckte att du gav av dig själv på ett avskalat och personligt sätt. Föreläsningen var inspirerande.

Maria Thunstedt Förskolechef på Hedstugan, Björkhagen, Lingåsen och Liljan

Gävle Kommun
Jag vill bara skriva och tacka dig för en bra föreläsning. Jag har bara fått positiv respons. Jag har frågat de andra i ledningen och de har fått samma positiva respons från pedagogerna. Jag vill tacka dig för att du kom och inspirerade oss i detta uppdrag
med att utveckla människor. Du är SUPERBRA på att föreläsa!

Anna-Karin Wängman Biträdande rektor på Källöskolan i Gävle 

Högskolan Dalarna
Lena Birath har under ht 2010 och ht 2011 haft en föreläsning om tränarskap och ledarskap i kursen ”Det flerdimensionella tränarskapet” på Idrottstränarprogrammet med hälsoinriktning och Idrottstränarprogrammet med inriktning mot prestation vid
Högskolan Dalarna. Lenas föreläsning har varit uppskattad av både studenter och lärare vid Högskolan Dalarna. Jag kan varmt rekommendera Lena som föreläsare kring frågor om tränarskap och ledarskap.

Anders Henriksson Programansvarig Idrottstränarprogrammet, Högskolan Dalarna

Katarina Församling Stockholm
I Livsstegen inom Katarina Församling är det viktigt att de som föreläser vågar vara öppna, personliga och modiga. Det är vad Lena är och vad hon gav oss. Vi inspireras av tolvstegsmetoden i vårt arbete och där är det tolfte steget “att ge vidare” centralt.
Det är vad Lena gör och hon gör det på ett sätt att det aldrig blir en offerroll eller ett krig. Hon gör det som hon behöver göra för att själv komma vidare. Det är inspirerande för oss. Vi ser gärna Lena komma och dela för oss igen.

Tomas Lindström ansvarig för Livsstegen Katarina Församling 

KPMG Dalarna
Föreläsningen gav oss otroligt mycket, både privat och arbetsmässigt. Vi fick många byggstenar att arbeta med och många tankar att fundera på. Lena var inspirerande och en glädjespridare. Vi har verkligen fått något att bygga vidare på. Vi kan varmt rekommendera Ettplusettblirtre!

Annika Eriksson KPMG Dalarna

Läkarhuset Sensia Borlänge
Vi på Läkarhuset Sensia i Borlänge har haft personaldagar för att stärka personal-gruppen, reflektera över vår vardag samt vilka vi själva är i arbetsgruppen.

Lena Birath har haft halvdagsövning i teambuilding med hela arbetsgruppen. Hon har varit mycket uppskattad och inspirerande då hon på ett ganska personligt utlämnande sätt utgår från sina egna erfarenheter som lärare och elitidrottskvinna. Hon är
inspirerande och får med sin pedagogiska förmåga hela gruppen delaktig i arbetet. Hon har själv gått igenom en personlig utvecklande resa och därigenom jobbat sig till toppen som föreläsare.

Jag och mina medarbetare har varit mycket nöjda med Lenas arbete med gruppen. Många av mina medarbetare har sagt att det varit den bästa personaldag de varit på.

Annika Olofsson VD/Verksamhetschef Läkarhuset Sensia Borlänge 

Mellanskog AB
Vo Gästrikland och Vo Örebro var först med att genomföra utvecklingsprogrammet ”Lärande möten”. Under två dagar diskuterade vad vi kan lära av varandra och hur varje Vo tacklar sina problem och möjligheter. Ett uppskattat inslag var att företaget 1+1 = 3 genom Lena Birath föreläste två föreläsningar: Kommunikation, hur svårt kan det vara? och Hitta din inre glöd. Stort Tack för allt du delat med dig av till oss. Du själv, din person och dina kunskaper och erfarenheter. Det passade oss alla alldeles utmärkt. Tack! De två dagarna var lärorika, utvecklande och skapade en trevlig samvaro mellan våra VO:n.

Per-Olov Jemth chef Vo Gästrikland och Mikael Larsson chef Vo Örebro 

Mellanskog AB
Vo Värmland och Vo Hälsingland vill tacka för ditt engagemang hos oss.  Du lyckades få igång diskussioner med dina livliga övningar. Dina  levande övningar gör att man kommer ihåg budskapet bättre. Vi kommer också rekommendera ditt program till våra kollegor.

Lars Axelsson chef Vo Värmland

MyController Stockholm
Lena gav oss inspiration och motivation att på olika sätt förbättra vår sammanhållning på företaget samt utveckla den enskilda individen. Vi på MyController AB är mycket nöjda med Lenas föreläsning och praktiska övningar och kommer anlita henne för
kommande teambuildingdagar.

Jenny Lundqvist Personalchef MyController AB Stockholm

Nordea
Syftet var att ha en föreläsning för att höja motivationen och få en samsyn bland vår personal. Eftermiddagen startade med ett pass där du Lena gav oss många Aha-upplevelser. Vi hade därefter grupparbeten där alla involverades på ett mycket bra sätt. Jag kunde märka att alla deltagarna var mycket engagerade. Vi i ledningsgruppen var mycket nöjda med inspirationsdagen och kunde även höra deltagarnas uppskattning av föreläsningen och grupparbetena. Vi kan verkligen rekommendera Dig Lena till andra
beställare.

Lars Vikström Kontorschef Nordea Falun 

SISU Idrottsutbildarna och Dalarnas Idrottsförbund
Lena Birath har anlitats som föreläsare av SISU Idrottsutbildarna och Dalarnas Idrottsförbund under många år. Lenas breda kompetens har varit av stort värde för idrottsrörelsen i Dalarna. Som föreläsare är Lena unik på sitt personliga, ärliga och ibland självutlämnande sätt att möta människor. Utifrån rollen som elitaktiv, tränare, lärare och coach både på individ- och gruppnivå skapar hon trygghet och respekt. Lena vet vad hon pratar om! Hon har alltid målgruppen i fokus och en förmåga att fånga
lyssnare oavsett i vilket sammanhang föreläsningen äger rum. Med gedigen kunskap och kompetens som bas väver hon in egna erfarenheter och exemplifierar från verkligheten vilket gör föreläsningen mycket inspirerande och levande. Ingen går
oberörd från en föreläsning med Lena Birath.

Eva Lignell Verksamhetsledare SISU Idrottsutbildarna/Dalarnas Idrottsförbund