Generella effekter Arbetslagsutveckling

Vid minst fyra halvdagar:    

Arbetslagsutveckling ger gruppen och individen möjlighet att utvecklas som människa, lärare och ledare. Förutsättningen för att kunna leda andra är att du först måste kunna leda dig själv, det vill säga bli medveten om dina mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa om och när det behövs för att samarbeta med andra och uppnå mål.

Ni får ta del av olika modeller och verktyg som är baserade utifrån UGL (Försvarsmaktens utveckling, grupp och ledarutbildning) samt NLP (Neuro Lingvistisk Programmering som är studien av mänskligt mästerskap).

Lärarna i arbetslaget får möjlighet till ökad självinsikt och medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden hos sig själv och andra.

Lärarna får titta på balansen i beslutsprocesser vad gäller fakta och känsla samt vad och hur ni skall göra för att lösa uppgiften på bästa sätt för att nå resultat.

Arbetslaget får lära sig om vilka utvecklingsfaser en grupp går igenom.

Arbetslaget får möjlighet att ge och ta emot feedback på ett utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde för att nå fram till elever och arbetskollegor.

Feedback och ökad självinsikt påverkar lärarens tankar och känslor som i sin tur påverkar bemötandet mot elever och kollegor.

Lärarens bemötande kan leda till ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i elevgruppen och i arbetslaget.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation i arbetslaget som sprider sig vidare till eleverna. .

Läraromsättningen i arbetslaget minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation. 

Sjukfrånvaron bland lärarna i arbetslaget minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i arbetslaget blir effektivare genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet hos eleverna.

Resultatet ökar lönsamheten.