Generella effekter Arbetslagsutveckling

Vid minst fyra halvdagar:  

Arbetslagsutveckling ger gruppen och individen möjlighet
att utvecklas som människa, lärare och ledare. Förut-
sättningen för att kunna leda andra är att du först måste
kunna leda dig själv, det vill säga bli medveten om dina
mönster och beteenden och vara villig att förändra dessa
om och när det behövs för att samarbeta med andra och
uppnå mål.

Ni får ta del av olika modeller och verktyg som är baserade
utifrån UGL (Försvarsmaktens utveckling, grupp och ledar-
utbildning) samt NLP (Neuro Lingvistisk Programmering
som är studien av mänskligt mästerskap).

Lärarna i arbetslaget får möjlighet till ökad självinsikt
och medvetenhet om styrkor och utvecklingsområden
hos sig själv och andra.

Lärarna får titta på balansen i beslutsprocesser vad
gäller fakta och känsla samt vad och hur ni skall göra
för att lösa uppgiften på bästa sätt för att nå resultat.

Arbetslaget får lära sig om vilka utvecklingsfaser en
grupp går igenom.

Arbetslaget får möjlighet att ge och ta emot feedback
på ett utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde
för att nå fram till elever och arbetskollegor.

Feedback och ökad självinsikt påverkar lärarens
tankar och känslor som i sin tur påverkar bemötandet
mot elever och kollegor.

Lärarens bemötande kan leda till ökad hänsyn, respekt
och förståelse för olikheter och roller i elevgruppen och
i arbetslaget.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje,
och motivation i arbetslaget som sprider sig vidare till
eleverna.

Läraromsättningen i arbetslaget minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland lärarna i arbetslaget minskar
genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i arbetslaget blir effektivare genom
ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet
hos eleverna.

Resultatet ökar lönsamheten.