Verktyg

Lena Birath använder forskningsbaserade och empiriskt beprövade teorier, modeller och metoder kopplade till UGL och NLP samt de verktyg hon använder som terapeut. Denna blandning av verktyg används för att stödja individer och grupper att öka sin självkännedom och skapa förutsättningar för människor att våga växa och hitta balans i mötet med sig själv och andra.

UGL
Utveckling av grupp och ledare. En ledarskapskurs som ursprungligen användes inom Försvarsmakten, men som senare blivit spridd utanför totalförsvaret. Målet är att öka effektiviteten som utbildare, ledare och gruppmedlem samt få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för sin roll i dessa.

NLP
Neuro Lingvistisk Programmering är studien av mänskligt mästerskap. Målet är att öka sin personliga och professionella effektivitet. Kunskap om hur du och andra fungerar, vilket ger en större kontroll och inflytande på dina reaktioner och relationer. 

Psykosyntes
Psykosyntes är en humanistisk, existentiell och transpersonell psykologi. Upplevelsen av psykosyntes går genom utforskande, igenkännande, nya upptäckter och val. Möjligheterna är oändliga och processerna många. Själva den kreativa processen kan förstås utifrån men måste upplevas inifrån. I den upplevelsen ingår modet att släppa taget om något välkänt och välkomna det som ännu inte tagit form. Som att släppa taget om kajkanten innan man vet om simmandet bär eller inte. En fråga vi ofta ställer inom psykosyntes är ”om du hade modet, vad skulle du göra då?” Det är en underbart enkel fråga som kan ge överraskande djupa svar. Frågan kan ställas till en klient och den kan ställas i flera utvecklingssammanhang. Ur ett personligt perspektiv blir ofta svaren mer direkta som ”säga upp mig”, ”flytta utomlands”, ”öppna blomsterbutik”. Klienten får en ökad insikt i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat den egna utvecklingen och vilka mönster deltagaren omedvetet återupprepar i sitt liv. Genom olika övningar och samtal övar sig klienten att uttrycka sina tankar och känslor och därigenom finna nya vägar för en ökad självkänsla och personlig utveckling.

Psykodynamiska verktyg och teorier
Klienten ges möjlighet att under trygga förhållanden bearbeta känslor och upplevelser ifrån barndomen. Hen får en ökad insikt i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat den egna utvecklingen och vilka mönster klienten omedvetet upprepar i sitt liv. Genom samtal och övningar från hen möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor och därigenom hitta nya vägar för ökad självkänsla och personligutveckling.