Verktyg

Konsulten Lena Birath använder forskningsbaserade och empiriskt
beprövade teorier, modeller och metoder
kopplade till UGL och NLP
samt de verktyg hon använder
som terapeut på kursgården i personlig
utveckling,
Mullingstorp. Denna blandning av verktyg används för att
stödja individer och grupper att öka sin självkännedom och skapa
förutsättningar för människor att våga växa
och hitta balans i mötet
med sig själv och andra.

UGL
Utveckling av grupp och ledare. En ledarskapskurs som ursprungligen
användes inom Försvarsmakten, men som senare blivit spridd utanför
totalförsvaret. Målet är att öka effektiviteten som utbildare, ledare och
gruppmedlem samt få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och
förståelse för sin roll i dessa.

NLP
Neuro Lingvistisk Programmering är studien av mänskligt mästerskap.
Målet är att öka sin personliga och professionella effektivitet. Kunskap
om hur du och andra fungerar, vilket ger en större kontroll och inflytande
på dina reaktioner och relationer.

Mullingstorp
Bygger på en psykodynamisk teori där kursdeltagarna får en ökad insikt
i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat
den egna utvecklingen och vilka mönster deltagaren omedvetet åter-
upprepar i sitt liv. Genom olika övningar och samtal, både individuellt
och i grupp, får deltagarna öva sig i att uttrycka sina känslor och där-
igenom finna nya vägar för en ökad självkänsla och personlig
utveckling.