Generella effekter Ledarskap

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag:
3-4 timmar
Processledning – Workshopar:
Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Du får en ökad självinsikt och blir mer medveten om styrkor och utvecklingsområden som människa och ledare.

Du får titta på balansen i beslutsprocesser vad gäller fakta och känsla samt vad och hur ni skall göra för att lösa uppgiften på bästa sätt för att nå resultat.

Du får lära dig att ge och ta emot feedback på ett utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde för att nå framgång i din personalgrupp.

Ditt sätt att ge feedback och den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin tur påverkar dina möten med personalen.

Ditt bemötande kan skapa ökad hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i personalgruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation personalgruppen som sprider sig vidare till kunden.

Personalomsättningen minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Sjukfrånvaron hos din personal minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i personalgruppen blir effektivare genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet.

Resultatet ökar lönsamheten.