Generella effekter Framgång och Gruppers samarbete

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning får aktiva, ledare eller föräldrar
en grundlig
genomgång av innehållet i de olika byggstenar
jag tror krävs för att
få en grupp att må bra, sträva mot
samma mål och uppnå resultat.

Som aktiv, ledare eller förälder får du möjlighet att bli mer medveten
och dina styrkor och utvecklingsområden.
Förutsättningen är att du
vill titta på dina mönster och
beteenden och vara villig att förändra
dem om och när
det behövs för att du som aktiv ska kunna nå dina
mål,
för att du som ledare ska kunna hjälpa dina aktiva och för att
du som förälder ska kunna stötta ditt barn oavsett
prestation.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin
tur påverkar ditt agerande. Det är
du som ansvarar för hur du vill
känna, tänka och
agera under träning, match eller tävling.

Din självinsikt leder till ökad respekt och förståelse för olikheter
och roller i laget eller träningsgruppen.

Respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation
hos dig som aktiv, ledare eller förälder.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad delaktighet,
glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de aktiva blir
effektivare genom att fler aktiva
fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen och glädjen till att fortsätta
idrottskarriären.