Generella effekter Framgång och Gruppers samarbete

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar. 

Under denna föreläsning får aktiva, ledare eller föräldrar en grundlig genomgång av innehållet i de olika byggstenar jag tror krävs för att få en grupp att må bra, sträva mot samma mål och uppnå resultat. 

Som aktiv, ledare eller förälder får du möjlighet att bli mer medveten och dina styrkor och utvecklingsområden. Förutsättningen är att du vill titta på dina mönster och beteenden och vara villig att förändra dem om och när det behövs för att du som aktiv ska kunna nå dina mål, för att du som ledare ska kunna hjälpa dina aktiva och för att du som förälder ska kunna stötta ditt barn oavsett prestation.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och känslor som i sin tur påverkar ditt agerande. Det är du som ansvarar för hur du vill känna, tänka och agera under träning, match eller tävling.

Din självinsikt leder till ökad respekt och förståelse för olikheter och roller i laget eller träningsgruppen.

Respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och motivation hos dig som aktiv, ledare eller förälder.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de aktiva blir effektivare genom att fler aktiva fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen och glädjen till att fortsätta idrottskarriären.