Generella effekter Framgång och Gruppers samarbete

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning får aktiva, ledare eller föräldrar   

en grundlig genomgång av innehållet i de olika byggstenar
jag tror krävs för att få en grupp att må bra, sträva mot
samma mål och uppnå resultat.

Som aktiv, ledare eller förälder får du möjlighet att bli
mer medveten och dina styrkor och utvecklingsområden.
Förutsättningen är att du vill titta på dina mönster och
beteenden och vara villig att förändra dem om och när
det behövs för att du som aktiv ska kunna nå dina mål,
för att du som ledare ska kunna hjälpa dina aktiva och
för att du som förälder ska kunna stötta ditt barn oavsett
prestation.

Den ökade självinsikten påverkar dina tankar och
känslor som i sin tur påverkar ditt agerande. Det är
du som ansvarar för hur du vill känna, tänka och
agera under träning, match eller tävling.

Din självinsikt leder till ökad respekt och förståelse
för olikheter och roller i laget eller träningsgruppen.

Respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje och
motivation hos dig som aktiv, ledare eller förälder.

Avhoppen hos de aktiva minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i laget, klubben eller mellan de
aktiva blir effektivare genom att fler aktiva
fortsätter under längre tid.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultaten.

Resultaten ökar motivationen
och glädjen till att fortsätta
idrottskarriären.