Generella effekter Tårar blir till Guld

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Under denna föreläsning berättar jag om min resa från
   
presteraren till personen Lena som påbörjades 2007.
Under min inre resa gick jag från att vara ett offer till att
ta makten över mitt liv. Jag lärde mig att uppskatta mig
som person och de unika egenskaper som just jag har.
Jag fick hitta min kärlek och sorg samt rasera min själv-
bild som var så dålig att den knappt existerade, för att
sedan bygga upp en ny från grunden, välja livet, älska
mig, komma till insikter och få mig att förstå att livet
består av olika känslor. Jag hittade hem till mitt hjärta,
till den person jag är.

Det är när jag ger av mig själv och vågar prata om
det jag varit med om som det berör. Det är sårbart,
men viljan och längtan till att kunna inspirera en
enda människa med det jag säger väger tyngre.

Jag vill få personalen att inse att de duger som
de är oavsett vad de presterar. Det är just det
som gör att de kan och vill prestera ännu mer.
Inspirera dem till att stärka sin självkänsla.
Det är den vi faller tillbaka på om vi miss-
lyckas. Har vi ingen stabil självbild som
människa kan fallet bli stort om vi inte når
våra mål.

Jag vill att personalen ska vara snälla mot
sig själva, det vill säga göra fler insättningar
på sina pluskonton istället för att hela tiden
titta på vilka fel som görs. Är glaset halvfullt
eller halvtomt?

Jag vill få personalen att våga vara dem
de är samt delge hur de kan hantera press
och krav för att nå sina mål och drömmar
med en trygg självkänsla som stabil grund.

För mig är det här en förutsättning för att
personalen ska må bra, kunna samarbeta,
prestera och nå resultat på arbetsplatsen.